The Official Website of
SALCRA
Sarawak Land Consolidation and Rehabilitation Authority

 • Web Traffic:
 • Today 310
 • |
 • Total 681223

 

Frequently Ask Questions

 • 1. Land Title (Geran Tanah Seksyen 18)

  i. Bilakah kerja-kerja menyukat tanah secara individu dimulakan dan berapa lama kah tempoh yang diperlukan untuk menyiapkan kerja-kerja tersebut, sebagai contoh untuk kawasan seluas 2,000 HA?

  Biasanya SALCRA akan mulakan kerja-kerja menyukat tanah secara individu (picket survey) selepas penanaman semua pokok sawit selesai, dan kerja menyukat kawasan tanah seluas 2,000 Ha ini dijangkakan mengambil masa selama setahun sebulan untuk siap. (Target SALCRA adalah menyukat 1,800 Ha setahun).

  Walau bagaimanapun, kerja-kerja menyukat turut dipengaruhi oleh kerjasama daripada pemilik tanah, bentuk muka bumi, cuaca dan sebagainya.

  ii. Bilakah geran tanah seksyen 18 akan dikeluarkan dan adakah geran tersebut diserahkan kepada pemilik tanah atau disimpan oleh pihak SALCRA?

  Berdasarkan Ordinan SALCRA, geran tanah akan dikeluarkan kepada pemilik tanah dalam tempoh pembangunan ataupun selepas habis tempoh pembangunan. Namun, kebiasaannya SALCRA akan menyerahkan geran tanah sekiranya geran tersebut sudah siap Untuk mempercepatkan proses penyukatan tanah secara individu, perkara berikut perlu diambil perhatian:

  1.  Tidak ada masalah sempadan diantara individu-individu yang terlibat.
  2. Maklumat picket survei lengkap, contoh nya setiap pemilik tanah mesti menghadirkan diri semasa proses menyukat kerana mereka perlu membawa kad pengenalan serta perlu menandatangani beberapa borang yang disediakan oleh pihak survei.
  3. Proses pengeluaran geran tanah seksyen 18 juga bergantung kepada Jabatan Tanah & Survei memproses semua maklumat yang diperolehi.
  Oleh yang demikian, Semua geran tanah seksyen 18 yang dikeluarkan oleh pihak Pejabat Land & Survey akan diserahkan kepada pemilik tanah dan SALCRA tidak menyimpan geran tanah tersebut.
  iii. Siapakah yang membiayai kos penyukatan tanah dan adakah kos tersebut akan dijadikan sebagai sebahagian daripada kos-kos pembangunan ladang?
  Kos penyukatan tanah secara individu adalah tanggungan kerajaan melalui pemberian grant kepada SALCRA, dalam erti kata lain ia adalah percuma dan tidak akan dijadikan sebagai sebahagian daripada kos-kos pembangunan ladang.
  iv. Sekiranya pemilik tanah meninggal dunia sebelum geran tanah dikeluarkan, bolehkah ia dipindah milik kepada waris yang dipersetujui?
  Boleh dilakukan apabila Letter of Administration atau probate sudah dikeluarkan oleh Pejabat Daerah.
  v. Sekiranya geran tanah sudah dikeluarkan dan pemilik tanah ingin membahagikan tanah tersebut kepada beberapa bahagian (atas sebab-sebab tertentu) supaya tiap-tiap bahagian diberi geran tanah seksyen 18, adakah ini akan dilakukan oleh pihak SALCRA secara percuma?
  Pembahagian tanah yang sudah ada geran tanah seksyen 18 ke beberapa bahagian boleh dilakukan tetapi pemilik tanah akan dikenakan bayaran oleh Pejabat Land & Survey Bahagian.
  vi. Adakah geran tanah seksyen 18 yang dikeluarkan itu masih dalam keadaan “Perpetuity” sekiranya ia bertukar milik sama ada melalui pemberian atau jual-beli?
  Masih kekal “Perpetuity”, tidak ada apa apa yang diubah.

 • 2. Tanah Dan Pampasan

  i. Dalam hal memilih kawasan tanah mana yang mahu dibangunkan, adakah SALCRA yang akan memilih sendiri mana-mana kawasan yang mahu bangunkan?
  Pemilik tanah sentiasa dinasihatkan supaya memilih tanah- tanah yang susah mereka hendak usahakan sendiri, contohnya tiada jalan, jauh dan tidak pernah memberikan hasil kepada mereka semenjak dari dulu lagi.
  Walau bagaimana pun untuk mendapatkan pulangan yang tinggi (untung bersih) tanah-tanah yang dipilih untuk dibangunkan harus berkelompok, berpusat dan tidak berpulau-pulau serta tidak berbukit tinggi. Ini kerna tanah yang bebukit dan berpulau-pulau akan menyebabkan kos operasi ladang menjadi tinggi dan seterusnya mengakibatkan produktiviti dan untung bersih yang lebih rendah.
  ii. Adakah tanah-tanah yang dibangunkan oleh pihak SALCRA dalam tempoh 25 tahun itu masih menjadi hak milik pemilik tanah atau hak milik SALCRA?
  SALCRA tidak mengambil mana mana tanah pemilik yang dibangunkannya dari tahun 1 hingga ke akhir tempoh 25 tahun. Tanah- tanah tersebut masih menjadi hak milik mutlak mereka. SALCRA hanya membantu membangunkan tanah tersebut sahaja.
  iii. Bolehkah pemilik tanah tidak membenarkan sebidang atau dua bidang tanah (contohnya yang berdekatan dengan kawasan rumah atau jalan raya atau “pulau mali”) untuk dibangunkan oleh pihak SALCRA?
  Mana- mana tanah yang tidak diberi kebenaran oleh pemilik tanah untuk dibangunkan tidak akan disentuh dan akan dipulaukan daripada projek pembangunan.
  iv. Adakah tanah pemilik yang dibangunkan oleh SALCRA akan dijadikan “collateral” dengan mana - mana institusi kewangan untuk SALCRA mendapatkan sumber kewangannya?
  Tidak sama sekali kerana sebagai badan berkanun kerajaan negeri, SALCRA mendapat sumber kewangan secara pinjaman ataupun geran daripada Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri untuk membiayai projek-projek pembangunan
  v. Adakah tanah-tanah yang tidak dibangunkan oleh pihak SALCRA (tapi berada dalam kawasan perimeternya) akan disukat dan dikeluarkan geran tanah seksyen 18?
  Mana- mana tanah pemilik yang tidak dibangunkan oleh SALCRA walaupun berada dalam perimeter pembangunannya tidak akan disukat dan tidak dikeluarkan geran tanah seksyen 18.
  vi. Dalam keadaan tanah yang berkeadaan seumpama “telur kuning”, yang di tengahnya mahu masuk projek pembangunan SALCRA dan yang mengelilinginya tidak masuk, bagaimanakah SALCRA mengatasi keadaan ini supaya kawasan tanah yang di tengah boleh dibangunkan?
  1. SALCRA tidak akan membangunkan kawasan tersebut untuk mengelakkan sebarang pertelingkahan
  2. SALCRA akan mempertimbangkan kawasan tersebut bedasarkan beberapa faktor:
  a. Jarak kawasan tersebut daripada kawasan pembangunan
  b. keluasan kawasan tersebut
  c. kos membina dan menyelenggara jalan ke kawasan tersebut
  d. Bayaran pampasan kepada pemilik tanah yang tidak menyertai projek
  vii. Bolehkah kawasan tanah yang telah dibangunkan dengan projek MPOB atau projek getah Pertanian atau RISDA dibangunkan dengan projek ladang sawit SALCRA?
  Sekiranya projek- projek tersebut tidak lagi mendatangkan hasil dan pemilik tanah tidak dapat mengusahakannya sendiri serta tidak lagi terikat dengan mana- mana perjanjian dengan agensi seperti RISDA dan Jabatan Pertanian, maka ianya boleh dibangunkan semula (semua pokok sawit atau getah akan ditebang) oleh pihak SALCRA tanpa sebarang pampasan.
  viii. Sekiranya SALCRA terpaksa membina jalan raya melalui kawasan mereka yang tidak masuk projek pembangunan, adakah SALCRA akan membayar pampasan tanah atau tanaman kepada mereka?
  1. SALCRA akan membayar pampasan sekiranya jalan tersebut diluar kawasan pembangunan.
  2. SALCRA tidak akan membayar pampasan sekiranya jalan tersebut berada di dalam kawasan pembangunan kerana jalan tersebut adalah jalan gunasama

 • 3. Dividen

  i. Adakah SALCRA mengamalkan cara pembahagian untung bersih (dividen) seperti PELITA/LCDA?
  SALCRA tidak mengamalkan cara pembahagian untung bersih seperti PELITA di mana keuntungan dibahagi mengikut peratusan 60:30:10 iaitu 60% daripada keuntungan dibayar kepada syarikat yang dilantik oleh PELITA, 30% dibayar kepada pemilik tanah dan 10% dibayar kepada PELITA.
  ii. Bilakah dividen (untung bersih) pertama dikeluarkan?
  Dividen pertama dijangka dapat dikeluarkan apabila estate tersebut mendapat untung bersih (pengalaman SALCRA secara purata nya dalam tahun ke 5 umur kelapa sawit). Ini disokong oleh fakta- fakta berikut;
  1. Pokok sawit akan mengeluarkan buah dalam tempoh 36 bulan, dan pada tahun ke 4 buah yang dikeluarkan tidak seberapa berat (buah sala ko jako Iban) tetapi pada tahun ke 5 buah yang dikeluarkan agak berat dan dijangkakan dapat menghasilkan dividen kepada pemilik tanah.
  2. Dengan penggunaan sains dan teknologi terkini dalam perladangan, bahan bahan pertanian yang digunakan adalah berkualiti tinggi, penyelidikkan dan pembangunan (R&D) dalam industri kelapa sawit telah bertambah maju, pengalaman, kemahiran dan kepakaran dalam membangunkan sereta menyelenggara ladang secara tidak langsung akan meningkatkan produktiviti dan hasil ladang.
  Berdasarkan fakta- fakta di atas akan membantu membolehkan dividen dibayar kepada pemilik tanah seberapa awal yang mungkin
  iii. Berapa kali kah dividen dibayar setahun?
  Lembaga Pengarah SALCRA akan menentukan cara pembayaran dividen kepada pemilik tanah. Setakat ini dividen dibayar dua (2) kali dalam setahun.
  iv. Bagaimanakah dividen ini ditentukan dan bagaimanakah cara pengagihan dan pembayaran dividen tersebut kepada setiap pemilik tanah yang layak?
  Dividen (untung bersih) ini ditentukan seperti berikut :
  · Pendapatan kasar dari penjualan tandan buah sawit segar (FFB) ditolak kos operasi dan bayaran balik pinjaman dan ini akan meghasilkan Dividen (Untung Bersih).
  · Tetapi dalam keadaan Dividen ini sangat lumayan SALCRA akan menolak sebahagian kecil daripadanya untuk disimpan sebagai “General Reserve” dan “Replanting Reserve”.
  Dividen ini diagihkan kepada pemilik tanah yang layak mengikut keluasan tanah yang dibangunkan dan dibayar terus ke akaun bank pemilik tanah masing- masing.
  v. Sekiranya 100% untung bersih dibayar kepada pemilik tanah, di manakah SALCRA mendapat sumber kewangannya untuk membeli kenderaan, gaji-gaji staff SALCRA, membina bangunan HQ nya, dan lain lain. Besar kemungkinan SALCRA ada mengambil beberapa peratusan (%) daripada untung bersih.
  Sepertimana yang anda semua sedia maklum, SALCRA mempunyai anak syarikat dan syarikat-syarikat bersekutu. Sebagai contoh, SALCRA memiliki saham (shares) dalam syarikat-syarikat bersekutu seperti kilang minyak kelapa sawit. Secara tidak langsung untung syarikat adalah untung SALCRA dan daripada keuntungan tersebut SALCRA membayar kos operasi seperti gaji pekerja, membeli kenderaan dan sebagainya.
  SALCRA merupakan salah satu Badan Berkanun Kerajaan Negeri Sarawak, oleh yang demikian Wisma SALCRA adalah bangunan kerajaan. Kerajaan tidak menggunakan wang daripada pemilik tanah untuk membina pejabat dan sebagainya.
  Polisi kerajaan sangat jelas bahawa SALCRA tidak akan mengambil sebarang peratusan daripada untung bersih milik peserta SALCRA.
  vi. Adakah pembayaran sewa pokok bulanan lebih menguntungkan daripada pembayaran dividen tiap tahun seperti yang diamalkan oleh SALCRA?
  Dalam pekara sebegini pemilik tanah telah diterangkan melalui dua perbandingan iaitu antara sewa pokok sawit bulanan dan pembayaran dividen seperti yang diamalkan oleh SALCRA
  Andaian untuk menyenangkan pengiraan dan mudah untuk difahami adalah seperti berikut:
  1. 1 Ha = 100 pokok sawit (walaupun statistik menyatakan 1Ha dapat ditanam hingga 142 pokok.
  2. 1 pokok sawit = 10 tandan buah sawit segar setahun (sekarang boleh mengeluarkan sehingga 15 tandan buah sawit segar setahun).
  3. Purata Berat 1 tandan buah sawit segar pada umur sawit ke 7 tahun adalah tidak kurang daripada 20 kg.
  4. Kadar sewa 1 pokok bulanan = RM0.50 (Kebanyakan Kompeni gunakannya di kawasan Arip, Sibu, Kanowit dan Selangau).
  5. Umur sawit 7 tahun keatas digunakan (Sebab kebanyakkan Kompeni membayar sewa pokok RM0.20 sebulan bagi umur sawit 1 tahun ke 3 tahun dan RM0.30 sebulan bagi umur sawit 4 ke 6 tahun dan RM0.50 dari taun 7 keatas).
  6. Harga tandan buah segal = RM500.00/Ton(kerana harga CPO semasa adalah RM2,400 ke RM2500 per MT).
  A. Sewa pokok bulanan dengar dengan kadar sewa RM0.50 satu pokok
  Untung Bersih = 100 pokok x RM0.50 = RM50.00 sebulan dan RM600.00 setahun.
  B. Pembayaran dividen tahunan untuk satu Ha
  100 pokok x 10 tandan buah sawit segar = 1,000 x 20kg = 20 ton
  20 ton x RM500 = RM10,000/tahun/Ha
  Andaian: Jumlah kos terlibat adalah RM6,000
  Untung bersih = RM10,000 – RM6,000 = RM4,000/tahun/Ha
  Jelas sekali pembayaran sewa pokok bulanan tidak menguntungkan pemilik tanah.
  Selepas mengetahui perbandingan tersebut semua pemilik tanah yang selama ini inginkan pembayaran sewa pokok bulan dapat membuat keputusan yang tepat (well-informed decision).

 • 4. Perjanjian Pembangunan Tanah (Land Development Agreement – LDA)

  i. Bilakah surat perjanjian ini dapat ditandatangani dan haruskah pemilik tanah yang baru (sekira nya belaku pertukaran milik tanah) menandatangani perjanjian yang baru?
  Penyediaan surat perjanjian pembangunan tanah biasanya dimulakan selepas penyukatan tanah secara individu selesai. Ini kerana rekod individu pemilik tanah mesti direkodkan dengan tepat dalam surat perjanjian ini.
  Pemilik tanah yang baru (sekiranya ada petukaran hak pemilik) tidak perlu menandatangani surat perjanjian yang baru sebab surat perjanjian ini adalah untuk satu bidang tanah terikat selama 25 tahun.
  ii. Adakah pemilik tanah sama-sama menyimpan surat perjanjian yang telah dipersetujui?
  Surat perjanjian pembangunan tanah yang telah ditandatangi oleh dua pihak (pemilik tanah dan SALCRA) akan dikeluarkan dalam dua salinan, satu salinan disimpan oleh pemilik tanah dan satu lagi salinan disimpan oleh SALCRA.
  iii. Mengapakah surat perjanjian ini tidak disediakan dan ditandatangani sebelum apa-apa kerja atas tanah pemilik dilakukan tanah?
  Satu pekara yang sangat penting dan mesti direkodkan dengan tepat dalam surat perjanjian pembangunan tanah ialah keluasan setiap bidang tanah yang dibangunkan.
  Keluasan tiap tiap bidang tanah pemilik hanya dapat diketahui selepas kerja menyukat tanah secara individu selasai, dan pekara ini lah yang menyebabkan surat perjanjian ini tidak dapat ditandatangani sebelum kerja- kerja di tanah pemilik dilakukan.
  iv. Adakah semua pekara yang diterangkan mengenai Konsep & Polici Pembangunan Tanah SALCRA semasa sesi dialog termaktup dalam Surat Perjanjian Pembangunan Tanah (LDA)?
  Ya, semua perkara yang diterangkan mengenai Konsep & Polici Pembangunan Tanah SALCRA semasa sessi dialog ada berkaitan dengan semua pekara yang termaktup dalam surat perjanjian tanah.
  v. Bolehkah pemilik tanah keluar dari projek pembangunan tanah SALCRA atas sebab sebab yang penting dan manusabah sebelum habis tempoh 25 tahun?
  Tidak digalakkan kerana banyak perkara harus diperhatikan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Tetapi sekiranya tidak dapat dielakan maka pekara ini akan ditandangani oleh pihak Pengurusan.
  Antara perkara yang perlu pertimbangan:
  1. Apa apa kos yang berkaitan dengan pembangunan tanah yang masih tertunggak harus diselesaikan dahulu.
  2. Persetujuan dari pemilik- pemilik tanah lain yang sama berada dalam kawasan pembangunan tersebut harus diperolehi terlebih dahulu.
  Setakat ini tidak ada kes macam ini pernah belaku dalam projek pembangunan tanah SALCRA.

 • 5. Jenis Tanaman

  i. Bolehkah pemilik tanah memilih jenis-jenis tanaman (biasanya di antara getah atau kelapa sawit) untuk dibangunkan oleh SALCRA? Sekiranya boleh, contohnya dibangunkan dengan ladang getah) adakah kawasan tanah tersebut disukat dan dikeluarkan geran tanah seksyen 18?
  Pada masa sekarang keutaman SALCRA adalah tanaman kelapa sawit, tetapi bermula dari tahun 2017 SALCRA telah digalakkan menanam getah di kawasan kawasan yang tidak sesuai untuk kelapa sawit. Contohnya di kawasan tanah yang tinggi dan curam.
  Seperti yang termaktub dalam Ordinan SALCRA 1976, mana- mana kawasan yang dibuka dengan projek pembangunan SALCRA akan disukat dan dikeluarkan geran tanah seksyen 18 tanpa mengira jenis tanaman.

 • 6. Peluang Pekerjaan/Perniagaan

  i. Adakah pemilik tanah diberi peluang mengambil bahagian dalam kerja- kerja kontrak pembukaan ladang (land clearing or terracing, etc)?
  Peluang sentiasa terbuka kepada pemilik tanah yang berkamampuan, contohnya mempunyai kenderaan/jentera berat, ada sumber kewangan yang stabil, ada kebolehan dan kepakaran mengendalikan kerja- kerja kontrak sehingga selesai dengan berjaya.
  ii. Adakah pemilik tanah diberi peluang bekerja di ladang/ kilang/ pejabat?
  Peluang bekerja di ladang/ kilang/ pejabat akan diberi keutamaan kepada pemilik tanah (dan keluarga) projek pembangunan tanah SALCRA mengikut kebolehan dan pengelaman mereka.
  Pemilik tanah juga digalakkan mengambil peluang bekerja sebagai kontraktor membersihkan ladang, membaja sawit, menyenggalaraan jalan ladang, mengangkut tandan buah sawit segar dari blok ke ramp atau ke kilang.

 • 7. Kerjasama diantara SALCRA dan Pemilik Tanah

  i. Di mana dan bagaimanakah pemilik tanah diberi peluang bekerjasama dengan SALCRA dalam hal-hal pengurusan projek pembangunan ladang?
  Setiap satu (1) rumah panjang atau kampung dikehendaki memilih dua orang sebagai wakil mereka, dan wakil- wakil mereka ini dikenali sebagai Ahli Jawatan Kuasa Pembangunan Ladang SALCRA (AJPLS).
  SALCRA akan mengadakan beberapa perjumpaan dengan AJPLS seperti berikut:
  1. Empat (4) perjumpaan dalam setahun bagi membincangkan hal- hal berkaitan dengan pengurusan ladang.
  2. “AJPLS Conference” sekali dalam setiap dua (2) tahun dimana AJPLS akan didedahkan kepada isu- isu berkenaan industri sawit sedunia.
  3. Prestasi Tahunan SALCRA di mana AJPLS diajak bersama menilai dan menganalisa prestasi atau pencapaian SALCRA dalam tahun tersebut.
  4. Belanjawan Tahunan SALCRA di mana AJPLS diajak bersama membuat anggaran belanjawan bagi aktiviti SALCRA pada tahun depan.
  5. Lawatan sambil menimba ilmu di mana AJPLS akan didedahkan kepada kerja kerja di ladang dan juga di kilang.
  Dengan mengadakan perjumpaan bersama AJPLS seperti ini hubungan dan kerjasama SALCRA dengan pemilik tanah (melalui AJPLS) dapat dipupuk dan dipereratkan.
  Setakat ini SALCRA belum ada sebarang “Court Case” dengan mana- mana pemilik tanahnya.

 • 8. Kayu Balak

  i. Sekiranya pemilik tanah ingin menebang kayu balak (dalam perimeter pembangunan SALCRA) untuk dijual, bagaimanakah cara nya dan bolehkah SALCRA membeli kayu balak tersebut?
  Pemilik tanah sentiasa diberitahu bahawa SALCRA tidak akan terlibat dalam semua hal berkaitan dengan kayu balak yang masih terdapat dalam kawasan tanah pemilik yang hendak dibangunkannya.
  Sekiranya pemilik ingin menjual kayu balak yang ada, mereka hendaklah menguruskannya sendiri secara sah, iaitu mengikut lunas undang- undang yang sedia ada dan SALCRA tidak membeli kayu balak tersebut.
  ii. Sekiranya ada kayu teras/belian terjumpa dalam masa kerja “land clearing” bolehkah pemilik tanah mengambil kayu tersebut untuk kegunaan sendiri?
  SALCRA tidak menghalang dan terpulang kepada pemilik tanah berbincang dengan kontraktor yang menjalankan kerja- kerja pembersihan tanah (land clearing).

 • 9. Soalan lain yang berkaitan dengan SALCRA?

  i. Apa yang telah diterangkan mengenai Konsep & Polisi Pembangunan Tanah SALCRA adalah sangat baik dan ini mungkin hanya di atas kertas sahaja, cuba tuan bagi tahu kami apakah kelemahan-kelemahan SALCRA terutamanya mengenai Konsep & Polici Pembangunan Tanah ini?
  Konsep & Policy Pembangunan Tanah SALCRA adalah yang terbaik setakat ini. Sebab melalui Konsep & Policy ini bansa Dayak akan dapat apa yang mereka impikan selama ini, iatu tanah- tanah mereka diberi geran tanah seksyen 18 dan ini bukan hanya di atas kertas sahaja.
  Setakat ini sebanyak lebih daripada 11 ribu geran tanah seksyen 18 telah dimiliki oleh pemilik tanah dan lebih dari 13 ribu lagi akan siap diproses oleh pihak Land & Survey dan akan diserahkan kepada pemilik tanah yang terlibat dalam projek pembangunan tanah SALCRA.
  ii. Mengapa hanya SALCRA sahaja ada kuasa menyukat tanah-tanah secara individu dan seterusnya dikeluarkan geran tanah seksyen 18 oleh Pejabat Land & Survey?
  Ini adalah keputusan yang dipersetujui dan diterima pakai oleh semua Kabinet Kerajaan Negeri Sarawak pada masa SALCRA ditubuhkan pada haribulan 1 Mei 1976, dan pekara mengenai penyukatan tanah secara individu dan seterusnya diberi geran tanah seksyen 18 termaktub dalam Ordinan SALCRA 1976.
  iii. Bolehkah kawasan yang bukan atau belum digazet sebagai seksyen 6 dibangunkan oleh SALCRA dan seterusnya disukat secara individu dan dikeluarkan geran tanah seksyen 18 oleh Pejabat Land & Survey?
  Boleh, sebab semua tanah yang telah dibangunkan SALCRA sejak dari tahun 80-an sampai sekarang adalah tanah hak adat bansa asal (NCR) yang tidak digazet sebagai seksyen 6 dan sudah banyak tanah- tanah tersebut diberi geran tanah seksyen 18.

 

© 2024 Sarawak Land Consolidation & Rehabilitation Authority. All rights reserved.
Visit SALCRA Website : httpS://www.salcra.gov.my
Contact Us    Copyright Notice    Security    FAQs    Privacy    Terms & Condition    LOGO    Sitemap
Best viewed : ME 97.0+, GG 97.0+ & FF 96.0+ in 1024 x 768 resolution | last update: JUNE. 14, 2024